fbpx

אג’נדה

המצע הפוליטי של מען – עידן חדש

חקיקת “חוק יסוד שוויון” לכלל האזרחים.
ביטול הגזענות המוסדית והחוקית במדינה.הקשר עם המדינה
השפעה ושותפות מלאה בקבלת ההחלטות והקצאת המשאבים באופן הוגן.
אימוץ עקרון “אזרחות שווה” כבסיס לחברה משותפת בין ערבים ויהודים.
חקיקת חוק יסוד, סעיף מגילת העצמאות “ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות”
הבנה מלאה של חוק כבוד האדם וחירותו, שכולל את הגדרת המדינה, וקבלת חוק הבחירות על כל סעיפיו, במקביל לאבטחת הזכויות הפרטיות והקולקטיביות למיעוט הערבי.
ריקון חוק הלאום מתכניו הגזעניים והלא שוויוניים, והענקת מעמד שוויוני לשפה והתרבות הערבית.
מוכנות לכניסה לקואליציה ממשלתית לפי תנאים שיבטיחו לגיטימציה לאזרחות שווה ומלאה
שילוב שוויוני של האזרחים הערבים בשירות המדינה, בחברות ממשלתיות, בסקטור הפרטי, והציבורי באופן שיבטא את חלקו היחסי באוכלוסייה.

המצע החברתי: האזרח בעדיפות ראשונה

העצמת האזרח הערבי- גיוס יותר משאבים בכדי לשפר את הביצועים והתרומה של “האינדיבידואל” הערבי לחברה ולמדינה שלו.
שמירה על הכשרונות והמוחות הערביים כדי למנוע הגירה, ומציאת אפיקי העסקה על ידי יצירת שותפויות ערביות יהודיות.
חיזוק מעמד הביניים ושיפור תנאי המחיה שלו.
תמיכה בשכבות החלשות וקבוצות השוליים ונאמנות לעקרונות הרווחה החברתית.
שוויון נשים במשפחה, בחברה, ובמדינה כמנוף לשימור החברה.
שיפור תנאי המחיה של האזרחים הערבים הוותיקים ומתן שירותי רווחה, חינוך ובריאות להם.
יוזמה לטיפוח התנדבות בקהילה והרחבת מסגרות ההתנדבות המקומיות והארציות במסגרות אזרחיות.

המצע החינוכי תרבותי:

הקמת תנועת נוער ערבית וטיפוח הספורט כמנוף חברתי חינוכי.
הכנת וביצוע תוכנית למען שמירת השפה הערבית ומניעת היעלמותה מהחיים המעשיים ומהמרחב הציבורי.
הצבת ההשכלה  היסודית, התיכונית,  והגבוהה בראש סולם העדיפויות .
שיפור ההישגיות בבתי ספר, שיפור רמות תעודת הבגרות והמבחנים הפסיכומטריים.
הרחבת מסגרות ההעשרה הלא-פדגוגיות החינמיות בבתי הספר, והכנת תוכנית לשילוב חינוכי ומקצועי של התלמידים בחברה הישראלית.
הקמת אוניברסיטה בחברה הערבית להגדלת מספר האקדמאים הערבים בחוגים האיכותיים ביותר.
הקמת קרן מלגות לתמיכה בסטודנטים הערבים בכל שלבי הלימודים האקדמאים.
השקעה בתרבות, באומנות, ובמוסיקה, וטיפוח הכישרונות הצעירים להכלת יכולותיהם.

המצע הכלכלי

הכנת תוכנית אסטרטגית לשיפור הכלכלה הערבית המקומית והקמת שותפויות ישראליות ובין לאומיות
איוש משרות מפתח במדינה ובממשלה, שמשפיעות על חלוקת המשאבים הפיננסים במדינה
הכנת תוכנית ממשלתית חדשה כחלופה טובה יותר של החלטה מספר 922 .
תמיכה וליווי לרשויות המקומיות הערביות לקידום פרויקטים חיוניים ותשתיתיים.
תמיכה בעסקים הקטנים  ובסקטור הפרטי ושיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים.
יצירת פתרונות תעסוקה ומקומות עבודה לנשים בערים וכפרים הערבים.
מינוף ושיווק כפרים וערים ערביות  כיעדי תיירות פנים וחוץ
יצירת פתרונות תעסוקה לשכבת הגיל 18-24.
סביבת המחיה – הכרזת מצב חירום בעניין הביטחון  האישי
הצבת הסוגייה בראש סדר העדיפות הפרלמנטרית שלנו בטווח המיידי!
הגשת תוכנית  מקצועית למגור האלימות על כל מרכיביה, מבוססת על ניתוח רב תחומי של מומחים ובעלי מקצוע שתכיל פתרון לטווח המיידי ולטווח הארוך.
הכנת תוכנית הסברה תומכת לגינוי האלימות והחלשת תדמית הפושעים והאלימים בחברה.
הפעלת לובי-לחץ חזק על המשטרה משרד בטחון פנים וכוחות הביטחון כדי שיבצעו את תפקידם בצורה מלאה.
הכנת תוכניות חינוכיות משפחתיות שמחנך לנורמות חברתיות נטולות אלימות .
הכנת תוכניות לבני נוער, למניעת גלישתם למעגלי האלימות, דרך מסגרות קהילתיות לפנאי ויצירה.
בדיקת פעילות המשטרה הקהילתית והפעלתה בכל יישוב בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי.

הבריאות:

התאמת סל התרופות המאושר להכלת תרופות למחלות שכיחות בחברה הערבית .
שיפור שירותי הבריאות בכלל  ומתן שירותים חברתיים, רפואיים ובריאותיים תוך קיצור זמן ותהליכים ביורוקרטיים.
הנחלת והנגשת “אורח חיים בריא” בקרב הציבור הערבי,  וחיזוק מנגנוני הטיפול המונע
מיסוד שיתוף הפעולה בין הצוותים הרפואיים למען שיפור הבריאות לאזרחים הערביים והרחבת השירותים והמסגרות הבריאותיים בכפרים וערים הערביות
יצירת וועדה מקצועית למעקב אחרי נזקי הקורונה בחברה הערבית

מצע פוליטי מדיני : תחילת עידן חדש

נפעל לגישור פעיל בין הצדדים להחזרת האימון,  בדרך להבאתם לשולחן המו”מ  ולסיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי על בסיס הסכם שלום כולל וצודק המוסכם על שני הצדדים, הנסמך על העקרונות המקובלים בציבור הערבי במדינה.
כדי לקרב לבבות בין שני העמים, נפעל להחזרת “הבעיה הפלסטינית ומצב האזרח הפלסטיני” אל תודעת האזרח היהודי הישראלי דרך הקמת בריתות עם הציבור הישראלי כחלק מגיוס דעת הקהל הכללי בדרך לגישור על פערים במסגרת פתרון כולל.
החזרת הלגיטימציה לזהות הפלסטינית של האזרחים הערבים, לצד הזהות האזרחית הישראלית, בקרב הציבור הערבי וגם היהודי.
הקמת גוף שיטפל בקשרים הפוליטיים, כלכליים ותרבותיים עם מדינות וגופים בינלאומיים, כולל העולם הערבי.
התארגנות אסטרטגית לטווח ארוך
הקמת מרכז רב תחומי למחקרים אסטרטגיים
הקמת צוות משימות מיוחדות לטיפול במשברים- המורכב מאנשי ניהול וידע
הקמת צוות גיוס משאבים אשר יפעל בכל העולם ובקרב הקהילות והפלסטיניות

גודל פונט - حجم الخط
ניגודיות - انعكاس